Торгові війни з РосыэюЗ наступного тижня стають чинними нові митні пра­вила: відтепер на нашу територію не можна ввозити предмети та сувеніри, що асоціюються з Росією

Під заборону, зокрема, потра­пили матрьошки, гармошки, ба­лалайки, самовари, оренбурзь­кі пухові хустини, годинники з «кукушкою», іграшкові плю­шеві ведмеді, шапки-вушанки,

валянки, серпи, молоти, а та­кож портрети Путіна й Медве­дєва як національне надбан­ня іншої країни). Це, на дум­ку народних депутатів і чинов­ників, стане достойною відповіддю Чемберленові — реакці­єю України на відмову Росії від експорту українських цукерок «Рошен», та інших багатьох видів товарів.

Спроби провезти заборонені товари в Україну прирівнюва­тимуть до контрабанди зброї та наркотиків, вважатимуть дер­жавною зрадою і каратимуть за всією суворістю закону. Крім того, всі малосвідомі українці, в чиїх квартирах ще збереглися такі атрибути совкового життя, повинні нарешті виявити на­ціональну свідомість і негайно знищити їх, спаливши на пус­тирях. До квартир тих, хто ніяк не може розпрощатися з радян­ським минулим, удаючи піоне­рів, будуть приходити скаути й агітувати добровільно здавати самовари, валянки, балалайки чи фігурки Діда Мороза й Сні­гуроньки.

Особливо меркантильним ук­раїнцям пропонують за вина­городу здавати ці речі у пунк­ти прийому макулатури, звід­ки їх згодом вивезуть та утилі­зують. За кожну здану річ гро­мадяни отримають матеріальне відшкодування у розмірі від 20 до 200 гривень — залежно від її цінності. У межах самої України буде знято з виробництва хліб «Бородінский», шампанське «Со­вєтскоє», горілку «Столічная» і «Московская», шоколад «Альонушка», масло «Костромское» і «Вологодское» та всі інші про­дукти харчування, у назвах яких є хоч найменший натяк на щось російське.

Повний перелік заборонених до ввезення російських товарів можна знайти на сайті Митної служби України, а прейскурант цін на здані речі буде окремо вивішено у всіх пунктах прийо­му макулатури.

 

Назар ВЕРТИПОРОХ