освіта у ДрогобичіІснує два варіанти вирішення ситуації, яка склалась в освіті

На сьогодні рішенням сесії Дрогобицької міської ради від 29.12.2015 року № 67 з міського бюджету на освіту виділено 128448,6 тис. грн., з них: 53721,1 тис. грн. на утримання закладів освіти, які фінансуються з місцевого бюджету та 74727,5 тис. грн. виділено кошти освітньої субвенції місцевому бюджету з державного бюджету.

З 1 січня 2015 року та у 2016 році загальноосвітні навчальні заклади та дитячий будинок «Оранта» утримуються за рахунок коштів освітньої субвенції, яка скеровується державним бюджетом, а розмір її визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-УІІІ від 25.12.2016 року. Розмір освітньої субвенції на 2016 р. передбачено у сумі 74727,5 тис. грн. (додаток № 6 до ЗУ «Про Державний бюджет на 2016 рік).


Затверджено бюджетні асигнування загального фонду на 2016 рік на утримання загальноосвітніх навчальних закладів, які фінансуються за рахунок коштів освітньої субвенції у сумі 77727,5 тис. грн., з них: за рахунок коштів освітньої субвенції -74727,5 тис. грн. та додатково виділено кошти з місцевого бюджету на харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій загальноосвітніх шкіл у сумі 3000,0 тис. грн.

На утримання загальноосвітніх шкіл виділено кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 72368,8 тис. грн., вечірньої (змінної) школи – 800,1 тис. грн. дитячого будинку «Оранта»- 1558,6 тис. грн.

Виділено кошти на оплату праці з нарахуваннями — 59477,0 тис. грн., потреба коштів – 75761,5 тис. грн., незабезпеченість коштів на виплату заробітної плати працівникам загальноосвітніх навчальних закладів та дитячого будинку «Оранта», які фінансуються за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету складає 16284,5 тис.грн, з них: індексація з/п. – 3262,9 тис. грн., щорічна винагорода -1290,4 тис. грн. Якщо з державного бюджету додадуть кошти на підвищення заробітної плати з 01.05.2016 року, то орієнтовна незабезпеченість коштами на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 11731,2 тис. грн. Враховуючи заходи жорсткої економії коштів споживання теплової енергії та природного газу загальноосвітніх навчальних закладів, зекономлено 1700,0 тис. грн. Додаткова потреба на виплату заробітної плати з нарахуваннями орієнтовно становить 10031,2 тис. грн., незабезпеченість коштами фонду оплати праці становитиме два місяці поточного року.

Відповідно помісячного розпису освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам доведено план асигнувань освітньої субвенції на січень – 5471,3 тис. грн., лютий -5476,5 тис. грн., березень-5476,5 тис. грн., квітень-5476,5, травень – 8903,8. Реальна потреба – лютий — 6608,5, березень – 7132,7 тис. грн., квітень – 8393,4 тис. грн.

Основною причиною незабезпеченості коштами загальноосвітніх навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції є мережа загальноосвітніх навчальних закладів, яка не відповідає теперішній кількості учнів. Зокрема, можна зауважити, що в ряді шкіл кількість учнів в 2-3 рази менша від запланованої. Візьмемо, наприклад, ЗОШ №3. При плановій потужності в 660 учнів на сьогодні у ній навчається 214 учнів, у ЗОШ №8 при потужності 350 учнів навчається 155 дітей, у ЗОШ №15 цифри виглядають 440 та 291 відповідно, у ЗОШ №17 – 1120 та 691, у ЗОШ №7 – 800 та 488, у ЗОШ №13 – 60 та30, у ЗОШ №18 – 870 та 287 відповідно. Загалом виходить, що мережа шкіл Дрогобича та Стебника заповнена учнями на 78%.

Отже, при суттєвому зменшенні кількості учнів, освітня мережа залишається така ж як і раніше, а відповідно і видатки на утримання нерухомого майна залишаються такими ж як і раніше.

Цей факт відображається в першу чергу на вартості навчання одного учня у тих школах, в яких кількість учнів є суттєво меншою за планову.

Згідно державної норми на одного учня в мм. Дрогобичі та Стебнику виділяється 7939,4 грн. В той же час ряд шкіл суттєво перевищують цю норму через невідповідність планової потужності школи кількості учнів. Зокрема серед таких шкіл є ЗОШ №3, яка витрачає на навчання одного учня 10164 грн., ЗОШ №5 – 9396 грн., ЗОШ №8 – 11635 грн., ЗОШ №6 – 9251 грн., ЗОШ №13 – 12723 грн. та ЗОШ №18 – 13111 грн.

Також є ряд інших шкіл, які суттєво економлять виділені державою кошти. Зокрема видатки на 1 учня у ЗОШ №1 становлять 6367 грн., у ЗОШ №4 – 6272 грн, ЗОШ №9 – 6933 грн., ЗОШ №10 – 6242 грн.

Наслідком теперішньої неефективної мережі шкіл Дрогобича є те, що фактично одні школи дофінансовують ті школи, які не вкладаються у державні норми на одного учня. В результаті цієї ситуації педагоги мм. Дрогобича та Стебника не отримують у достатньому обсязі винагороду та всі інші доплати, а багато шкіл міста не мають можливості покращувати свою матеріально-технічну базу та розвиватися.

Наприклад, ЗОШ №1 відчуває гостру потребу в актовому залі, і при економії коштів в сумі майже 1,7 млн. грн. в рік могла б збудувати необхідний об’єкт. Однак, внаслідок неефективності мережі шкіл, зекономлені кошти йдуть на дофінансування тих шкіл, утримання яких значно перевищує суму коштів, встановлену державними нормами.

Аналогічна ситуація – із ЗОШ №4 та ЗОШ №10. При гострій необхідності у спортивних залах і при економії коштів у майже 1,5 млн. грн. та 1 млн. грн. відповідно дані школи замість того щоб звести необхідні для навчання учнів об’єкти – змушені дофінансовувати утримання інших навчальних закладів.

Окремою проблемою стоїть покращення матеріально-технічної бази шкіл, зокрема оновлення комп’ютерних класів. На жаль, тут ситуація аналогічна як із актовим залом та спортзалами. Ті школи, які економлять кошти, не можуть їх спрямувати на покращення навчального процесу.

Існує два варіанти вирішення ситуації, яка склалась в освіті:

1. Оптимізація освітньої мережі.

Наслідком оптимізації буде об’єднання шкіл із низькою наповнюваністю учнями.

При цьому економія відбувається за рахунок скорочення видатків на комунальні послуги та утримання адміністрації школи.

Слід зазначити, що в даному випадку всі педагоги будуть відповідно переведені у ту школу, з якою об’єднується оптимізована із тією ж завантаженістю, що й раніше.

При цьому економія коштів становитиме близько 3 млн. грн.

2. Видатки на школу згідно державних норм.

Цей варіант є справедливим: кожна школа отримає певну суму коштів в залежності від кількості учнів, які в ній навчаються. При цьому школи із низькою наповнюваністю будуть змушені пристосовуватись до ситуації, працювати над залученням учнів та намагатись мінімізувати витрати на утримання приміщень та штату. Не факт, що деякі із шкіл зможуть пристосуватись до ситуації. Результатом може бути заборгованість заробітної платні та оплати за комунальні послуги. І в підсумку все одно постане питання оптимізації.

Проведені заходи з метою економії коштів:

— переведено з 01.01.2016р. 27 груп з 10,5 на 9-ти годинний режим роботи у дошкільних навчальних закладах очікувана сума економії – 420,0 тис. грн.;

— проводиться об’єднання груп у святкові дні та у літній оздоровчий період при низькому відвідуванні дітьми груп – 120,0 тис. грн.;

— зменшено навантаження працівникам дитячого будинку «Оранта» на 7 шт. одиниць – 154,0 тис. грн.;

— планується економія коштів з фонду оплати праці працівників за рахунок відпусток без збереження заробітної плати згідно поданих заяв – 170,0 тис. грн.;

— за рахунок припинення подачі теплоносіїв на час відсутності навчально-виховного процесу станом на 15.04.2016 року зменшено споживання показників теплової енергії та природного газу в загальноосвітніх школах зекономлено 1700,0 тис. грн., у дошкільних навчальних закладах – 1500,0 тис. грн.

Економія коштів – 4064,0 тис. грн.

Також з метою економії коштів готуються наступні рішення на розгляд профільних комісій ради та сесії міської ради щодо:

1. Виведення БПО з числа позашкільних навчальних закладів з 01.09.2016 р. – 40,2 тис. грн.

2. Встановлення граничної чисельності штатних одиниць у позашкільних навчальних закладах та міського методичного кабінету з врахуванням скорочення на 15 відсотків штатних одиниць (включаючи педагогічні ставки керівників гуртків) з 01.09.2016 року очікувана економія -210,0 тис. грн.

Слід зазначити, що з метою зменшення видатків на оплату праці загальноосвітніх навчальних закладів, які фінансуються за рахунок коштів освітньої субвенції відділом освіти не проводиться доплата працівникам за завідування навчальними кабінетами, майстернями та бібліотеками орієнтовна економія коштів складатиме 585,6 тис. грн., а також у дошкільних навчальних закладах не оплачується за шкідливі умови праці кухарям, підсобним працівникам та машиністам з прання орієнтовна економія – 180,0 тис. грн., відрядження на курси підвищення кваліфікації – 35,0 тис. грн.

Крім цього з обслуговування знято та повернуто в комунальну власність міста корпус № 2 ПДЮТ вул.. Л.Українки, 44 заг. площа – 269,2 м. кв., корпус №2 ЗОШ № 5 вул. Зварицька,92 – 415 м. кв., передано в оренду ДДПУ корпус № 2 ЗОШ № 8 вул. Симоненка,5 Б-2 заг. площа – 428,6 м. кв., передано в оренду частину приміщення ЗОШ № 18 заг. площа 1569,3 м. кв. обласному реабілітаційному центру дітей інвалідів, що дає економію в рік в межах 1275,0 тис. грн.

Зменшено загальну чисельність працівників у порівнянні з 2014 р. – на 89 осіб, з 2015 р.- на 103 ос., станом на 01.04.2016 р. – на 26 осіб.

Крім цього, скорочено чисельність працівників, які отримували заробітну плату менше мінімальної у порівнянні з 2014 р.- на 39 осіб, з 2015 р. – на 66 осіб, що привело до економії коштів нарахування і сплати єдиного соціального внеску у 2015 році – 106,5 тис.грн, , а також у 2016 році орієнтовна економія – 210,2 тис. грн.

Загалом результатом впровадження всіх заходів буде те, що нестача коштів на утримання освітньої мережі в рік зменшиться до 7 млн. грн.

Петро Сушко, начальник відділу освіти Дрогобицької міської ради