можливий дефолт в УкраїніЦього разу експерти стверджують, що неприємності для національної валюти розпочнуться у серпні

Малоприємні прогнози для гривні знову з’явилися в інформаційному просторі. Ряд експертів стверджує, що попереду в націо­нальної валюти — погані часи, і думати так є чимало підстав.

Новий очікуваний виток кризи дехто вже навіть охрестив «чорним серпнем».
Але чи не передчасні такі побоювання? Може з’явились якісь нові загрози для національної валюти?

— А нових причин для девальвації й не потрібно, до­сить того, що існують ті, які створювали проблеми грив­ні і раніше, — переконує Олександр Жолудь, стар­ший економіст Міжнарод­ного центру перспективних досліджень. — І ці пробле­ми загострюються. Україна має дефіцит поточного ра­хунку, дефіцит зовніш­ньоторговельного балансу, тобто перевищення імпор­ту над експортом. Для того щоб покрити цей дефіцит, нам потрібен приплив ко­штів в Україну. Також нас чекають доволі великі ви­плати, пов’язані із зовніш­нім боргом (як приватним, так і державним). А це та­кож забирає іноземну ва­люту. Відповідно, в Україні висока імовірність ситу­ації, коли наприкінці літа попит економічних агентів на іноземну валюту різко перевищить пропозицію.

Єдине джерело для по­криття різниці — золотова­лютні резерви, а вони вже наблизилися до 20 мільяр­дів доларів. Минулого разу, коли в Україні було осла­блення гривні (у 2008 — 2009ро­ках), обсяг резервів також дорівнював близько 20 міль­ярдам доларів. Навряд чи уряд піде на дальше його скорочення.

Отже, вихід залишиться один — зробити іноземну валюту дорожчою, щоб певна частина людей, які її купували, передумали це робити. А подорожання валюти означає ослаб­лення гривні.

І що, на вашу думку, у разі реалізації цього сценарію, може статися з гривнею?

Курс понад 9 гривень за долар цілком можли­вий. Згадаймо 2008 рік, тоді гривня виходила на мінімум майже 10 гри­вень. Нині про це ніхто не згадує. Але ж тоді через такий курс ніхто не по­мер. І цей варіант імовір­ний. Українці його в будь-якому разі переживуть, а для України такий курс може відіграти навіть по­зитивну роль.

 

Коли, за вашими прог­нозами, почнеться ослаб­лення гривні?

Якщо б знати дату, назвати її, то всі купували б валюту за день-два до девальвації гривні, — каже Олександр Жолудь, старший економіст Міжна­родного центру перспективних досліджень. — Враховуючи, що в нас восени буде сезонне зрос­тання імпорту через збільшен­ня ввезення енергоносіїв, то ослаблення гривні, на мою думку, почнеться в другому пів­річчі. Коли саме? Можливо, в серпні, можливо — дещо пізні­ше.

А що думають із цього приво­ду інші експерти?

Ігор Жолонковський, аналітик АТ “Ерсте Банк”:

Є багато можливих сцена­ріїв, багато факторів, що впли­вають один на інший, тому го­ворити, як усе складеться до певного місяця, я б не став. Безперечно, імовірність девальвації гривні є більшою, ніж імовірність того, що вона зали­шиться там, де була. Якою вона буде? Відповідно до нашого ба­зового сценарію, курс буде ви­щим за 9 гривень за долар. Од­нак до серпня-вересня усі про­гнози будуть не раз перегляда­тися. Наприклад, у травні ви­йдуть дані щодо ВВП. Наразі ще не знаємо, якою буде вліт­ку ситуація на зовнішніх рин­ках. Восени може додатися се­зонний вплив.

Якщо ми зможемо позичати гроші в подальшому (навіть за відсутності допомоги МВФ), то девальвація буде незначною. А якщо не вдасться (до осені на світовому ринку часто відбува­ються масштабні колапси), якщо на ринку почнеться хао­тичний панічний рух, то буде гірше.

Дехто каже, що в серпні мо­же бути помірна девальвація в межах 8,6 гривні за долар, а де­хто прогнозує, що вже у вересні курс буде в межах 10 гривень за долар. Можливим є і той, і інший варіант.

Євген Пенцак, викладач фінансів і ризик-менеджменту Києво- Могилянської Академії, кандидат фізико-математичних наук:

У нашій країні важко про­гнозувати курс, бо діють не лише економічні, але й політичні чинники. Усе залежати­ме від домовленостей з МВФ і від того, як на міжнародних ринках провадитимуться укра­їнські державні облігації. На­разі вони мають попит, тому великої загрози щодо деваль­вації тепер я не бачу.

Ті моделі, які я прораховував, а також думки представників різних інвестиційних фондів,міжнародних інституцій свід­чать про те, що загроза деваль­вації існує, але не надзвичайна. В межах 8,50 — 8,70 гривні за долар, але не 10 — 10,50.

Утім не слід забувати, що українці вже давно приготува­лися до так званого девальваційного обвалу. Всі, хто хотів, закупили долари, а вони не зростають у ціні. Людям набридає чекати. Вони готові ризикнути й перевести доларові депозити в гривневі, щоб мати більшу прибутковість. Завдяки цьому тиск на українську гривню може навіть зменшитись.

Станіслава Олійник

 

До речі

«В Україні до кінця року може бути технічний дефолт»

До кінця року в Україні може відбутися технічний дефолт з виконан­ням бюджету, якщо уряд не отримає кредиту від Міжнародного валют­ного фонду. Про це сказав на прес-конференції економічний експерт Андрій Новак, передає кореспондент УНН.

«Сьогодні в економіці відбувається повна залежність від того, чи ми в 2013 році отримаємо гроші МВФ, чи не отримаємо. Тому якщо ми не отримаємо, то під кінець року державний бюджет у стані технічного, а може, й фактичного дефолту. Тобто, він не зможе повертати ті борги, які повинен повернути у 2013 році», — наголосив експерт. «І де їх узяти, коли економіка не розвивається, а навпаки, деградує. Єдине джерело — це борг», — додав економіст. Водночас перший віце-прем’єр-міністр Укра­їни Сергій Арбузов вважає, що в Україні не варто очікувати технічного дефолту.