квартири сиротамУ Дрогобицькій громаді триває робота над формуванням фонду житла для внутрішньо переміщених осіб

Задля цього акумульовано наявні ресурси та розпочато роботу в декількох напрямках: проводиться ремонт наявних приміщень гуртожитків та передача їх в комунальну власність, а також ведеться будівництво перших модульно-каркасних будиночків, які в перспективі мають стати складовою окремого мікрорайону для вимушених переселенців.

Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради сформував рейтинговий список внутрішньо переміщених осіб, які претендують на отримання тимчасового житла у Дрогобицькій громаді. Чергу оновлюють щотижня, відповідно до поступлення нових заяв від ВПО.

Що потрібно для того, щоб стати на чергу отримання тимчасового житла у Дрогобицькій громаді?

Перелік документів, необхідних для взяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання:

Копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України особи, яка подає заяву, та всіх членів її сім’ї (для осіб, які не досягли 14 років, – копії свідоцтв про народження);

У разі подання заяви уповноваженим представником внутрішньо переміщеної особи пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та копія довіреності;

Копія довідки ВПО про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО особи, яка подає заяву, та копії відповідних довідок  членів її сім’ї (за наявності);

Копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо).

Довідки про доходи заявника та всі членів сім’ї за попередні шість місяців;

Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, та повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);

Копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні ВПО житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання ВПО.

Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї;

Інформаційні довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно про наявність нерухомого майна у заявника та всіх членів його сім’ї.

Пріоритетність надання внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду визначається за кількістю балів, що набирає кожна особа/сім’я, за затвердженою системою нарахування балів.

Пріоритетні критерії (нараховуються на сім’ю за найвищим показником):

– сім’ї з трьома і більше неповнолітніми дітьми – 27 балів;

– сім’ї з двома неповнолітніми дітьми – 26 балів;

– сім’ї з однією неповнолітньою дитиною – 25 балів;

– сім’ї, у складі яких є вагітні жінки – 24 бали;

– сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність – 23 бали;

– сім’ї, у складі яких є особи пенсійного віку – 22 бали;

– загальні критерії (нараховуються за наявності підстав):

– сім’ї з дітьми, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) під час збройної агресії російської федерації – 3 бали на сім’ю;

– сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, визначені абзацом першим пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у складі яких є внутрішньо переміщені особи – 2 бали на сім’ю;

– внутрішньо переміщені особи з числа осіб, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни, визначених у пунктах 11-15 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та члени їх сімей – 1 бал на особу;

– наявність у складі сім’ї дитини, якій надано статус постраждалої внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту – 2 бали на кожну дитину;

– сім’ї з дітьми з інвалідністю – 3 бали на кожну дитину;

– багатодітні сім’ї – 2 бали на сім’ю;

– неповні сім’ї з дітьми, де мати чи батько виховують їх самостійно – 2 бали на сім’ю;

– сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи – 2 бали на сім’ю;

– наявність у складі сім’ї осіб, які хворіють на рідкісні (орфанні) захворювання за переліком рідкісних (орфанних) захорювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації та для яких існують визнані методи лікування, затверджені наказом МОЗ від 27 жовтня 2014 р. № 778 «Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань» – 2 бали на сім’ю;

– особи з інвалідністю І та ІІ групи з числа внутрішньо переміщених осіб – 2 бали на особу;

– сім’ї, у складі яких є особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії 1 і 2) – 2 бали на сім’ю;

– сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців, розрахований департаментом міського господарства відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Держстату, Держкоммолодьспорттуризму від 15 листопада 2001р. №486/202/524/455/3370, менший від прожиткового мінімуму на сім’ю в розрахунку на місяць – 3 бали на сім’ю;

– особи, нагороджені державними нагородами за безпосередню участь в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації – 1 бал за одну нагороду;

– сім’ї, які мають клопотання щодо потреби в забезпеченні житлом для тимчасового проживання від підприємства, установи, організації в галузі науки, охорони здоров’я, освіти, культури та фізичної культури і спорту щодо спеціаліста з числа внутрішньо переміщених осіб, який є висококваліфікованим фахівцем у відповідній галузі – 2бали на сім’ю;

– особи, уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування з числа внутрішньо переміщених осіб – 3 бали на особу;

– сім’ї, які мають клопотання щодо першочергової потреби в забезпеченні житлом для тимчасового проживання від соціальних служб (затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради) – 10 балів;

– сім’ї, у складі яких є особи, працевлаштовані в організаціях, установах, підприємствах, закладах всіх форм власності на території Дрогобицької міської територіальної громади – 5 балів;

– сім’ї, у складі яких є військовослужбовці – 5 балів.

Подати заяву на отримання тимчасового житла можна в Департаменті міського господарства, на вулиці Трускавецькій 4, – в кабінеті №8.