злочини ЯнуковичаЗа рік Україна може повернути в бюджет гроші, які вивели за кордон Янукович і його прибічники

В Україні вже почав діяти за­кон, який спростив конфіс­кацію вкрадених грошей. Тож держава має унікальний шанс не лише знайти величезні гро­ші, які витягла з бюджету попе­редня влада, а й повернути їх у скарбницю. Адже йдеться про десятки мільярдів доларів — ці кошти могли б стати справ­жнім порятунком української економіки, яку тепер реаніму­ють закордонними кредитами і позиками МВФ.

Таємна нарада у лондонському особняку

Практика блокування рахун­ків нечистих на руку посадов­ців у світі не нова. Але про кон­фіскацію таких величезних сум на користь держави заговори­ли вперше. “Дуже багато слі­дів, які вивели нас на рахунки в іноземних банках, прокуратура виявила завдяки документам, які знайшли у “Межигір’ї”, — розповідає Олег Махніцький, генпрокурор України.

Оголошені у розшук суми бентежать уяву європейських та американських посадовців. Проте Захід не лише дивується, а й мобілізується, щоб шукати ці гроші для України. Примі­ром, Великобританія із власної ініціативи влаштувала безпре­цедентний захід. У старовин­ному маєтку в центрі Лондона два дні зачинилися про­курори, міністри та фінансові слідчі із 35 країн світу, переду­сім тих, де є офшори. Всі разом вони мізкували, як швидше по­вернути Україні вкрадене.

“Сполучене Королівство взя­ло на себе роль лідера і швид­ко заморозило активи кількох українських посадовців у Євросоюзі, але це лише перший крок. Наступні кроки – це тяж­ка робота, яка потребує багато часу. Адже потрібно ідентифі­кувати ці активи, відновити їх та повернути”, — повідомила міністр внутрішніх справ Бри­танії Тереза Мей.

“Справу заплутували професіонали”

У фарватері процесу, як з’я­сували кореспонденти ТСН, — Америка та Швейцарія. Вони вже шукали і знайшли чорну касу колишнього українського прем’єра Павла Лазаренка. На це пішло кілька років. Мільяр­ди “Сім’ї” Януковича заховані ще надійніше, підозрює фінан­совий аналітик Тімоті Ащ.

“Буде дуже важко простежи­ти, куди поділися гроші, та по­вернути їх. Ті гроші ховали ду­же винахідливі люди, які пере­страховувалися по кілька разів, виводили їх в оф шорні зони десь на Карибські остро­ви, наймали під­ставних”, — пові­домив Аш. Однак розплутувати фі­нансові схеми не лише довго, а й до­рого, попереджає фахівець міжнарод­ного арбітражу Іри­на Тимчишин.

Основна робо­та тепер лягає на плечі українських слідчих. Спочатку Генпрокуратура має довести конкретний факт розкрадання. Наприклад, що вна­слідок нечесного тендера чиновник X “нагрів” країну на мільярд доларів. Наші право­охоронці повинні простежити маршрут цього мільярда. Зокре­ма, встановити банк, через який гроші вивели за кордон, потім передати ниточку іноземним колегам. Наразі в прокуратурі накопали небагато, — каже журналіст-розслідувач Олекса Шалайський.

“Проблема в тому, що коли людина краде мільярд, то вона, як правило, його краде не сама, а з поплічниками. А поплічни­ки лишилися тут, і вони, звісно, будуть максимально цей процес гальмувати”, — зауважив він. Генпрокурор визнав, що темпи справді не стахановські. Каже, що винні попередники, зокре­ма Пшонка і Захарченко, які “знали, як нищаться докази”.

Крім того, розслідування галь­мують сепаратисти. “Деякі слід­чі дії, а їх дуже багато, нам не­обхідно провести в Донецькій області, Луганській, багато дій треба було провести на тери­торії Криму, але ми розуміє­мо, що сьогодні це неможли­во, навіть цілі кримінальні про­вадження зникли на території півострова”, — повідомив Мах­ніцький.

Спецзагін юристів: у пошуках грошей Януковича

А проте в Лондоні генпроку­рор заявив, що вже має в роз­робці справи на $70 млрд. Із них $2 млрд. на прохання ГПУ вже заблокувала Швейцарія на рахунках колишніх українських посадовців. Прізвищ прокура­тура не розкриває, але ці гроші цілком можуть стати першим траншем.

Зазначимо, що в Україні вже діє закон, який спростив кон­фіскацію вкрадених грошей. Тож тепер не обов’язково зна­ходити саме той вкрадений мі­льярд, досить довести, що чи­новник X його вкрав, і знімати з будь-якого заблокованого ра­хунку крадія. Але швидко Укра­їна все одно не розбагатіє, по­яснює міністр юстиції Павло Петренко.

“Щоб витягти конкретну су­му з конкретного банку, щоразу доведеться подавати до суду в тій країні, де зберігається за­морожений рахунок, — заува­жує міністр. – Я думаю, що це питання від кількох місяців до року об’єктивно, тому що іно­земні юрисдикції та судові про­цеси досить тривалі. Ми розу­міємо, що колишні високопосадовці будуть використовувати місцевих адвокатів, щоб максимально затягнути час”.

У Мін’юсті вже створюють спецзагін юристів, які супро­воджуватимуть такі справи. Сприяння і консультації в оформ­ленні позовів пообіцяли усі 35 країн, що брати участь у закри­тому Лондонському форумі. Ро­сійських представників там не було. Москва дала зрозуміти: і далі ховатиме не лише тих, хто крав, а й награбоване. Саме в Росію, за даними ГПУ. у “КамАЗах” поїхали $32 млрд. готів­кою. Такі “перекази” роблять зазвичай злочинці та терорис­ти, чиї рахунки блокує весь ци­вілізований світ.

Соломія ЯРОШЕНКО