Проблеми з алкоголем на УкраїніУкраїнці посіли третє місце у світі за обсягами споживання горілки

Горілка — найпопулярніший спиртний напій у світі, стверджують у міжнародній компанії, що вивчає ринок алкоголю, «International Wine & Spirit Research». За даними компанії, торік на планеті люди випили 44,4 мільярда літрів «біленької».
Абсолютними чемпіона­ми у світі за масштаба­ми поглинання горілки є росіяни. Протягом 2012 року вони спожили 2 мільярди літ­рів, що дорівнює 14 літрам на душу населення (включно з жінками і дітьми).

На другому місці у світі за загальними обсягами випитої горілки опинилися більші за населенням США, де торік випито 0,6 мільярда літрів, з яких на одну людину припа­дає 1,9 літра. Аж у 7,4 раза ме­нше на душу, ніж росіяни!

Українці посіли «почесне» третє місце за загальним спо­живанням – наша нація про­тягом 2012 року допомогла світові знищити 0,35 мільяр­да літрів оковитої. Притім середньостатистичний украї­нець торік випив майже вдві­чі менше горілки, ніж серед­ньостатистичний росіянин, — «лише» 7,7 літра.

До десятки лідерів за спо­живанням міцного напою увійшли також Польща, Уз­бекистан, Білорусь, Казах­стан, Британія, Бразилія та Німеччина.

Про що свідчать резуль­тати цього дослідження? — за­питуємо координатора руху «Твереза Україна» Артема Ступакова.

— Пишатися нам, панове, нічим. Лідерство у рейтингу споживання горілки відобра­жає ще одну вельми прикру тенденцію. Згідно з міжнаро­дними нормами, націю, пред­ставники якої споживають по 8 літрів горілки на рік, вва­жають такою, що вимирає. Нам до цього рівня залиши­лося «дотягнути» якихось 300 грамів на рік!

Чому українці нині спожи­вають горілку в таких загрозли­вих об’ємах?

— Основна проблема у то­му, що влада докладає недо­статньо зусиль до боротьби з пияцтвом. Озирніться довкола: телебачення цілодобово рекламує споживання алкоголю, його продають на кожному кроці, часто навіть по­близу шкіл і дитячих садків!

На Заході ситуація зовсім інакша: рекламу міцних на­поїв там максимально обме­жили, а придбати їх можна хіба що в спеціалізованих крамницях. Причому непов­нолітнім туди вхід категори­чно заборонений. Якщо про­давця упіймають на продажу алкоголю підліткам – негай­но звільнять, ще й штраф ви­пишуть такий, що на все жит­тя запам’ятає.

Зрештою, дається взнаки скрутна економічна ситуація в країні. В умовах масового безробіття, низького соціаль­ного забезпечення, до якого додаються високі ціни на харчі та комунальні послуги, значну частину людей, як не прикро, «щасливими» робить лише горілка. І про своє здо­ров’я, ясна річ, ніхто не за­мислюється.

Але ж у нашій державі мало не щомісяця підвищують акцизи на алкоголь! Чому це не дає результату?

— Бо на тлі інших видів роз­ваг – активного відпочинку, походів у театри і кіно, поїз­док до моря тощо, горілка все одно залишається найдоступ­нішою насолодою.

 

Олександра ТАМКОВА