Дрогобич ОДПІУ Дрогобицькій ОДПІ відбувся сеанс телефонного зв’язку “гаряча лінія”

Пропонуємо до уваги відповіді на запитання платників податків, які надала начальник юридичного відділу Уляна Ігорівна Пастернак.

Приватному підприємецю потрібно поїхати за межі України, чи може він мати представника?
Платник податків веде справи, пов’язані зі сплатою податків, особисто або через свого представника. Особиста участь платника податків в податкових відносинах не позбавляє його права мати свого представника, як і участь податкового представника не позбавляє платника податків права на особисту участь у таких відносинах.

Представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Довіреність, видана платником податків — фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства.

Представник платника податків користується правами, встановленими цим Податковим кодексом України м для платників податків.

Які судові процедури можуть застосовуватися до боржника ?

Відповідно до цього Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» щодо боржника застосовуються такі судові процедури банкрутства:

— розпорядження майном боржника;
— мирова угода;
— санація (відновлення платоспроможності) боржника;
— ліквідація банкрута.

Санація боржника або ліквідація банкрута здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

Залежно від категорії боржника, виду його діяльності та наявності у нього майна господарський суд застосовує загальний, спеціальний або спрощений порядок провадження у справі про банкрутство.

Загальний порядок передбачає застосування процедури розпорядження майном з подальшим переходом до процедур санації, ліквідації або мирової угоди.

Спеціальний порядок передбачає залучення до участі у справі додаткових учасників, продовження строків санації, збігу процедур розпорядження майном та санації.
Спрощений порядок застосовується під час ліквідації банкрута без застосування процедур розпорядження майном та санації.

Боржник, щодо якого були застосовані судові процедури банкрутства, вважається особою, що не має неврегульованих грошових зобов’язань.

Чи регулює Податковий кодекс України провадження у справі про банкрутство ?

Провадження у справах про банкрутство регулюється Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»., Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Положення, передбачені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» не застосовуються до юридичних осіб — казенних підприємств.