ІнвесториОголошення Департаменту міського господарства Дрогобицької міської ради з вибору інвестора по будівництву сміттєпереробного заводу в м. Дрогобичі Львівської області

У доданому файлі можна завантажити бланки для участі в Конкурсі (БЛАНКИ):

ОГОЛОШЕННЯ
Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради
оголошує конкурс
з вибору інвестора по будівництву сміттєпереробного заводу
в м. Дрогобичі Львівської області

Конкурс з вибору інвестора та формування завдань з будівництва сміттєпереробного заводу в м. Дрогобичі (надалі по тексту – Конкурс) проводиться з метою визначення інвестора та будівництва сміттєпереробного заводу в м. Дрогобич.

Конкурс проводиться з метою:

Визначення найкращої пропозиції щодо інвестування та будівництва сміттєпереробного заводу в м. Дрогобич орієнтовною переробкою 100 тон в добу.
П

роведення конкурсу має на меті вирішення питання забезпечення екологічної безпеки в м. Дрогобичі за рахунок прийняття найбільш раціонального рішення щодо переробки, утилізації твердих побутових відходів.

Визначення оптимального методу та засобів для переробки ТПВ міста Дрогобича.
Розгляд пропозицій та умов залучення інвестора (ів) для будівництва та інвестування сміттєпереробного заводу в м. Дрогобич.

Дослідженню та оцінці конкурсною комісією підлягають найбільш вигідні пропозиції інвесторів щодо будівництва заводу.

Розгляд можливості виробництва альтернативної енергії, подальшого її використання, виробництва будівельних матеріалів в промислових масштабах чи ін. запропонованого способу використання ТПВ м. Дрогобича.

Розгляд можливості та виду, способу одержання прибутку від влаштування комплексу поводження з ТПВ м. Дрогобича. очікувані ефекти від впровадження проекту.

Визначення необхідних затратних ресурсів при залученні інвесторів.

Визначення термінів будівництва сміттєпереробного заводу.

Визначення ризиків при впровадженні проекту будівництва сміттєпереробного заводу в м. Дрогобич

Система комплексного використання відходів проробляється для потреб м. Дрогобича, де проживає 76 400 осіб.

Земельна ділянка, необхідна для будівництва влаштувати сміттєпереробний завод надаватиметься в користування Дрогобицькою міською радою.

Терміни проведення конкурсу з 10 липня до 31 липня 2018 року.

Кінцевий час подання пропозицій Учасниками 31 липня 2018 року до 16:00 год. включно.

Пропозиції учасників подаються письмово в запечатаних конвертах на ім’я голови Комісії.

Адреса подання чи надсилання пропозицій: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 4, приймальня директора.

Детальніше про спосіб подання пропозиції Учасника див. у посиланні БЛАНКИ до цього оголошення.

За більш детальною інформацією звертатися до Організатора конкурсу за тел. +3803-244-33570 (департамент міського господарства Дрогобицької міської ради, 82100, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Трускавецька,4).

В проектній пропозиції Учасник обов’язково надає відповідь на наступні питання:

Економічно-правові, екологічно безпечні, раціональні умови та механізми впровадження, функціонування, будівництва сміттєпереробного заводу.

Розгляд та озвучення проблем при будівництві заводу з переробки ТПВ, та шляхи їх вирішення.

Визначення необхідної виробничої потужності заводу для переробки ТПВ м. Дрогобича.

Розгляд можливості та виду, способу одержання прибутку від влаштування заводу з переробки ТПВ для м. Дрогобича. Очікувані ефекти від впровадження проекту.

Визначення необхідних затратних ресурсів.

Визначення ризиків при впровадженні проекту будівництва сміттєпереробногозаводу.

Інші документи та інформацію:

Учасником конкурсу не може бути суб’єкт господарювання:

8.1.1. – майно якого перебуває в податковій заставі або існують інші обтяження стосовно такого майна чи економічна діяльність якого припинена;

8.1.2. – стосовно якого розпочато процес відновлення платоспроможності або визнаного у встановленому порядку банкрутом;

8.1.3. – що знаходиться в процесі ліквідації або реорганізації (для юридичних осіб);

8.1.4. – який не представив всіх необхідних документів у встановлений термін;

8.1.5. – який представив завідомо неправдиву інформацію в наданій документації.

8.1.6. – є в переліку санкційних списків згідно Закону України «Про санкції».

До участі у конкурсі допускаються фізичні та юридичні особи господарювання, в тому числі нерезиденти, що оформили заявку на участь у конкурсі з наданням документів.

Подача заявки на участь у конкурсі означає згоду учасника з умовами конкурсу і схвалення ним своїх зобов’язань дотримуватися цих умов. За порушення зобов’язань учасник не допускається до конкурсу, а його заявка може бути відхилена.

Для участі у конкурсі учасник зобов’язаний надати:

8.4.1. – заявку на участь у конкурсі за визначеною формою, згідно додатку;

8.4.2. – анкету учасника конкурсу за визначеною формою, згідно додатку;

8.4.3. – завірені копії статуту та інших установчих документів;

8.4.4. – копію свідоцтва про державну реєстрацію;

8.4.5.- гарантії фінансового забезпечення реалізації проекту (поручительство);

8.4.6.- підтвердження наявності необхідних фінансових ресурсів та (або) можливості їх залучення;

8.4.7.- відомості стосовно наявності чи відсутності досвіду та можливостей фінансового й організаційного забезпечення реалізації інвестиційного проекту, зокрема з будівництва сміттєпереробного заводу;

8.4.8.- конкурсну пропозицію, яка має передбачати інвестування та будівництво сміттєпереробного заводу в м. Дрогобичі;

8.4.9.- технічні і екологічні характеристики сміттєпереробного заводу.

8.4.10.- інші документи, якщо такі будуть вказані в конкурсній документації.

Заявка і документи, що додаються до неї, повинні бути підписані керівником учасника конкурсу, підписи завірені печаткою учасника або нотаріально, документи прошиті та пронумеровані. Пропозиції за критеріями конкурсу представляються запечатаними в окремому конверті та підписані керівником учасника конкурсу. Усі документи повинні бути акуратно оформлені і заповнені розбірливо. Стирання і виправлення не допускаються. Невідповідність документів пред’явленим вимогам може бути підставою визнання їх Комісією такими, що не відповідають умовам конкурсу.

Конкурсна документація надається за вказаною в інформаційному повідомленні поштовою адресою. Термін прийому документів визначається за датою їх фактичної доставки, що вказується у розписці.

Секретар Комісії реєструє подану документацію.

Після закінчення встановленого терміну прийом заявок припиняється. Внесення змін в подані на конкурс пропозиції після їх реєстрації не допускається.

Учасник конкурсу має право відкликати свою пропозицію до останнього дня прийому заявок (включно), повідомивши про це письмово організатора конкурсу.

Учасник конкурсу подає пропозицію українською мовою.

Термін будівництва сміттєпереробного заводу не може перевищувати 2 роки з дати підписання інвестиційного договору.

Учасник конкурсу може оформити та подати тільки одну конкурсну пропозицію по інвестуванню та будівництву сміттєпереробного заводу в м. Дрогобичі.

Конкурсна пропозиція передається учасником конкурсу в запечатаному конверті. На конверті зазначається поштова адреса Організатора конкурсу та найменування об’єкта конкурсу та найменування і місцезнаходження учасника.

Неподання в конкурсній пропозиції необхідної інформації, подання її у неповному обсязі, подання неправдивої інформації може бути підставою для відмови учасникові конкурсу у розгляді та оцінці його конкурсних пропозицій та для виключення його з числа учасників конкурсу.

У встановлений день і годину проведення конкурсу на засіданні Комісії розглядаються представлені секретарем документи і розкриваються конверти із конкурсними пропозиціями (заявками), що надійшли.