депутат з різними прапорами

Скільки прапОрів поміняв цей депутат ?